« December 2019 »
MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Saturday 29th October 2005 01:02:43 AM

今朝要去cthm2100既 visit, 係沙田既歷史文化博物館, 睇一個叫"間"既展覽, 其實係講D建築既 concept, 不過我興趣不大, 睇左個幾鐘就走lu~ 去左新城市廣場食左個牛肉飯, 好味! 跟住就去左大埔鳳園影蝴蝶~ 而家已經少左D啦, 不過保護區總算比其他地方好, 我第一次黎, 所以仲覺得個 diversity 好多~ 不過蝴蝶飛得好快呀! 反而蜻蜓就定好多, 影左張幾鍾意既相, post 左出dchome, 反應唔錯~ 呵呵~ 又多一張比賽相~

睇左篇陶傑既文章, 雖然有D馬後炮, 不過都係一個幾好既反思~

情何以堪

      兩 年 前 的 五 十 萬 人 大 遊 行 , 為 甚 麼 唯 一 的 「 成 就 」 ,
就 是 「 秩 序 良 好 」 , 而 且 還 「 向 世 界 證 明 」 了 香 港 的 「 遊
行 」 是 多 麼 「 文 明 」 ?
      一 位 朋 友 的 丈 夫 , 是 阿 根 廷 人 , 嫁 妻 隨 妻 住 在 香 港 。
二 ○ ○ 三 年 七 月 一 日 那 天 , 他 與 南 美 洲 的 父 母 通 長 途 電
話 , 告 訴 他 街 上 大 約 有 五 十 萬 人 在 示 威 。 他 的 父 母 嚇 得 在
電 話 的 另 一 端 嘶 喊 連 聲 : 「 買 機 票 , 快 , 搭 晚 上 的 飛 機 回
來 ! 」
      因 為 對 於 阿 根 廷 人 , 五 十 萬 人 遊 行 , 在 熱 血 而 浪 漫 的
拉 丁 美 洲 , 已 經 是 一 場 革 命 , 不 可 能 沒 有 流 血 , 政 府 不 可
能 不 垮 台 。 三 天 之 後 , 當 這 位 阿 根 廷 裔 香 港 居 民 再 給 祖 家
打 電 話 「 報 平 安 」 , 他 的 父 母 叫 喊 的 聲 浪 更 提 高 了 一 倍 :
甚 麼 ? 五 十 萬 人 大 遊 行 , 竟 然 甚 麼 事 也 沒 有 發 生 ? 你 開 玩
笑 吧 ?
      五 十 萬 人 大 遊 行 而 「 秩 序 良 好 」 , 如 同 新 婚 之 夜 , 新
夫 婦 規 規 矩 矩 地 並 肩 乖 乖 睡 , 「 甚 麼 事 也 沒 有 發 生 」 。 讚
揚 五 十 萬 人 的 大 示 威 「 和 平 有 秩 序 」 , 正 如 第 二 天 清 晨 ,
向 這 對 昨 夜 沒 有 盤 腸 大 戰 地 洞 過 房 的 乖 乖 牌 新 婚 夫 婦 頒 贈
一 狀 「 最 健 康 正 派 道 德 模 範 夫 妻 獎 」 。


      兩 年 前 的 大 遊 行 , 當 「 司 令 部 」 宣 布 : 示 威 人 數 有 五
十 萬 , 此 時 民 氣 鼎 沸 , 群 情 高 亢 , 回 頭 看 去 , 數 不 清 的 黑
壓 壓 的 一 條 巨 龍 , 在 大 馬 路 上 一 直 延 綿 到 天 邊 。 這 是 一 卷
血 肉 譜 成 的 史 詩 。
      在 歷 史 上 , 已 足 以 拆 毀 柏 林 圍 牆 、 攻 陷 馬 可 斯 政 權 、
逼 迫 壽 西 斯 古 逃 亡 , 或 攻 陷 巴 士 底 大 監 獄 。 五 十 萬 人 的 大
示 威 , 就 像 一 齣 億 萬 金 元 大 製 作 , 電 影 不 能 沒 有 高 潮 , 五
十 萬 人 一 起 操 到 政 府 總 部 , 不 立 時 推 翻 一 個 政 府 , 也 要 把
董 建 華 迫 出 來 , 給 香 港 人 公 開 磕 三 個 頭 , 簽 下 一 張 禍 政 認
罪 書 , 接 受 香 港 人 的 「 十 點 要 求 」 之 類 , 然 後 民 眾 把 政 府
總 部 的 那 道 大 鐵 門 拆 下 來 , 即 使 四 周 有 軍 隊 包 圍 , 因 為 這
才 叫 人 民 力 量 , 才 叫 做 創 造 歷 史 。
      但 是 兩 年 前 的 一 個 黃 金 契 機 , 率 領 示 威 的 組 織 , 只 把
五 十 萬 人 帶 到 政 府 總 部 門 口 「 靜 坐 」 了 一 會 , 就 「 和 平 散
去 」 。 那 天 , 我 和 你 一 樣 , 也 在 馬 路 的 人 叢  , 跟 你 一 樣 的
振 奮 , 我 讀 過 一 點 現 代 史 和 社 會 學 , 滿 懷 期 待  新 婚 之 夜 的
高 潮 狂 歡 。
      哪 知 道 最 後 , 竟 然 「 甚 麼 事 也 沒 有 發 生 」 。 就 像 躺 在
床 上 的 那 個 新 娘 子 , 眼 見 身 邊 的 人 明 明 沒 有 喝 醉 , 也 沒 有
暗 疾 , 卻 莫 名 其 妙 地 打  呼 嚕 死 豬 般 地 睡 過 去 了 。 春 宵 一 刻
值 千 金 , 身 為 新 娘 , 又 豈 能 不 一 生 留 下 心 靈 的 創 傷 ?
      雖 然 , 後 來 董 建 華 真 的 下 台 了 , 卻 是 兩 年 多 之 後 胡 錦
濤 的 決 定 | | 雖 然 你 的 肚 子 終 於 還 是 大 了 , 但 卻 是 奉 父 母
之 命 後 來 人 工 受 孕 的 。
      那 一 夜 , 你 多 麼 希 望 他 有 所 動 作 啊 , 只 望 有 一 點 落
紅 , 即 使 粗 暴 一 點 也 好 , 但 居 然 「 秩 序 良 好 」 , 甚 麼 事 也
沒 有 發 生 。 今 年 , 你 又 叫 我 去 遊 行 , 那 麼 兩 年 前 枉 度 春
宵 , 你 他 媽 的 搵 了 我 的 笨 × , 這 筆 帳 可 怎 麼 算 , 叫 我 情 何
以 堪 ?

Name
Security code
CAPTCHA Image Reload
Verify security code
Message