Jeff Mo :: Summer Fascination
9號風碌球後既一天, 本來諗住影狂風暴雨, 唔開心相,
點知突然變得好天, 咁唯有影輯沙灘靚女相啦!

辛苦晒 sezji 既落力演出, o係影相既時候, sezji 所
散發既魅力, 我相信會迷倒不少男生
.........crazy for you !!!
Visits: 2615 times
Last changed: Jul 10, 2009
23 items in this album
A01
A02
A03
A04
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A21
A22
A23


7 0.0536172389984 0.0968959331512