Catholic Ming Yuen Secondary School (CMYSS Web album) :: 20170506-旅遊與款待科_澳門文化遊_世界文化遺產景點
Visits: 574 times
Last changed: May 10, 2017
6 items in this album
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-001
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-002
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-003
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-004
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-001
Viewed: 142 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-002
Viewed: 129 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-003
Viewed: 139 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-004
Viewed: 138 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-005
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-006
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-005
Viewed: 134 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-006
Viewed: 148 times.
[leave message] [email album]10 0.00817656517029 0.0659339427948